MBC training- & Coaching

De MBC training & coaching methode

De training en coaching methode van MBC heeft als einddoel dat goed functionerende bedrijfjes in staat zijn een inkomen te genereren voor de betreffende ondernemer. Het bedrijf moet tevens voldoende inkomsten genereren om de hiervoor benodigde investeringen te kunnen aflossen.

Het proces duurt ongeveer 2 jaar en bestaat uit de volgende onderdelen:

Business Idea

In de tweedaagse training ‘Creëer je eigen bedrijfsidee’ is het eindresultaat 3 mogelijk succesvolle bedrijfsideeën voor iedere deelnemer. Ze bekijken hun vaardigheden en talenten, hoe ze in kunnen spelen op de behoeftes van de markt en welke middelen voor hen beschikbaar zijn. Ze doen een kort assessment over ondernemen en persoonlijkheid. Aan het eind van de training vullen degenen die door willen in het MBC-trainingsprogramma een vragenlijst in, waarmee ze zich aanmelden voor de ‘Start je eigen bedrijf’ training.

De deelnemers creëren 3 potentieel succesvolle bedrijfsideeën door het verkennen van hun vaardigheden en talenten, gecombineerd met de behoefte in de markt en de beschikbare middelen.

Bedrijfstraining

De deelnemers starten deze training met hun 3 bedrijfsideeën die voortkwamen uit de training ‘Creëer je eigen bedrijfsidee’. De interactieve training ‘Start je eigen bedrijf’ helpt de deelnemers om uit te vinden welke bedrijfstype het best bij hen past en succesvol zou kunnen zijn. Ze ontwikkelen een bedrijfsplan voor hun eigen micro-business door het toepassen van de leerstof op hun toekomstige bedrijf. Het resultaat, de concept van het business plan, wordt geëvalueerd door de adviseur en samen met hen besproken.

De deelnemers ontwikkelen aan de hand van een van hun bedrijfsideeën een praktisch bedrijfsplan waarmee ze hun eigen bedrijf kunnen beginnen

Financiën voor je bedrijf

Met hun definitieve bedrijfsplan kunnen de deelnemers een lening aanvragen bij een van de micro financierings-organisaties waarmee het MBC samenwerkt. In combinatie met deelname aan een spaargroep zullen de deelnemers het benodigde startkapitaal bij elkaar sparen. Andere bronnen van inkomsten kunnen zijn: een revolving fonds, spaargeld van familie/vrienden, een leenstelsels in de lokale gemeenschap, etc.

De deelnemers weten wat ze nodig hebben om het bedrijf levensvatbaar te doen zijn: ze gebruiken het bedrijfsplan om de benodigde kapitaal hiervoor bij elkaar te krijgen, een combinatie van sparen en leningen.

Start je bedrijf

Wanneer het startkapitaal beschikbaar is, start de deelnemer zijn nieuwe bedrijf. Het ontwikkelde bedrijfsplan gebruikt hij als een handboek, zodat het verkregen kapitaal voldoende is om het “break-even point” te bereiken. De coach begeleidt het hierbij en Ze worden in groepjes gekoppeld aan een bedrijfscoach die hen maandelijks bezoekt en de voortgang van hun bedrijf met hen bespreekt. Ook knelpunten en uitdagingen kome hierbij aan de orde.

De deelnemers ontwikkelen aan de hand van een van hun bedrijfsideeën een praktisch bedrijfsplan waarmee ze hun eigen bedrijf kunnen beginnen

Begeleiding door een coach

De deelnemers worden in groepjes gekoppeld aan een bedrijfscoach die hen maandelijks bezoekt en de voortgang van hun bedrijf met hen bespreekt. Ook knelpunten en nieuwe uitdagingen komen hierbij aan de orde. De ervaring van de coach helpt de ondernemer om de juiste beslissingen te nemen.

De deelnemers ontwikkelen ondernemersvaardigheden door hun vorderingen en uitdagingen te bespreken in groepjes onder leiding van een coach.

Groei van het bedrijf

Het goed functionerend bedrijf kan nieuwe investeringen doen en daarmee nieuwe banen creëren voor anderen. De coach helpt de ondernemer met zaken als het vinden van een breder werkgebied, het uitbreiden van de producten of diensten. De ervaring stelt de ondernemer in staat om later anderen te coachen die ditzelfde proces doorlopen.

De ervaring die de deelnemers opdoen, stelt hen in staat nieuwe investeringen te doen en daardoor werk te creëren voor familie of voor de gemeenschap.