ANBI

Stichting MBC is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende instelling’.

Giften aan stichting MBC zijn aftrekbaar van de belasting*. Op deze pagina vind je de gegevens m.b.t. onze ANBI status.

Doelstellingen van de Stichting

De doelstellingen zijn volgens artikel 2.1 van de statuten het (doen) ondersteunen en begeleiden van kansarme mensen bij het  realiseren van een zelfstandig, zelfvoorzienend, volwaardig en zinvol bestaan, dit zowel op het persoonlijk als maatschappelijk gebied, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Voor de hoofdlijnen van het algemene bedrijfsplan van de stichting zie

Bedrijfsinformatie

Naam van de stichting
Stichting MBC

Adres van de stichting
Homerusstraat 56
7323 PZ, Apeldoorn
+31 314 78 56 90
+31 6 24 89 89 53
info@mbcinternational.nl
www.mbcinternational.nl

Publieksnaam van de stichting
‘Micro Business Center’

Bank
Rekeningnummer: Rabo NL16 RABO 03108263 73
Bic / Swift: RABONL2U
Op naam van: Stichting MBC

Fiscaal nummer / RSIN
8563.16.052

Beloningsbeleid
De stichting keert geen beloningen uit aan medewerkers van de stichting.